Author Archives: Kees Musters

07 mrt
0

06-03-2020: Baanbrekers

Baanbrekers levert kwaliteit In de januari-vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers kwam een tweetal rapporten aan de orde, waaruit blijkt dat de organisatie uitstekend presteert. Zoals wellicht bekend, Baanbrekers is de organisatie, die namens de gemeenten Heusden, Loon op ...

Lees meer
21 feb
0

21-02-2020: APV

Vuurwerk in de Raad Op de agenda van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden niet zoveel agendapunten. Maar de lengte van de agenda zegt niet alles; de vergadering duurde bijna 4 uren en dat werd voornamelijk veroorzaakt door twee agendapunten, ...

Lees meer
14 feb
0

14-02-2020: Regionale samenwerking (2)

Strategische Agenda Agrifood Capital Vorige week schreef ik een stukje over de samenwerking in de Regio Noordoost-Brabant (NOB). Naast de bestuurlijke samenwerking is er ook nog de stichting Agrifood Capital, een stichting die de samenwerking tussen overheid-bedrijfsleven-onderwijs bevordert. In de ...

Lees meer
07 feb
0

07-02-2020: Regionale samenwerking (1)

Strategische Agenda Regio Noordoost-Brabant De gemeenteraad van Heusden is de komende twee weken druk bezig met regionale samenwerking. Volgende week woensdag is er een Radenavond in de regio Hart van Brabant met als thema de Regionale Energie- en Klimaat Strategie; ...

Lees meer
31 jan
0

31-01-2020: Onderwijs

Heusden werkt aan huisvesting onderwijs De zorg voor een goede huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is een wettelijke taak voor gemeenten. De gemeente Heusden heeft daartoe een Integraal Huisvestingsplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat er in de ...

Lees meer
24 jan
0

24-01-2020: Windenergie

Kadernota Windenergie momenteel ter inzage Het college heeft een ontwerp Kadernotitie Windenergie opgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Tot 5 februari kan iedereen een zienswijze indienen. Niet dat er nog geen mogelijkheden voor inspraak zijn geweest. De Kadernotitie is namelijk tot ...

Lees meer
20 dec
0

20-12-2019: Milieu

Stikstofdiscussie in de Raad Afgelopen dinsdag, de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar. Niet erg veel punten op de agenda en bijna geen bespreekpunten. Maar er werd een extra agendapunt aan de vergaderagenda toegevoegd, een zgn. motie vreemd aan de orde ...

Lees meer
13 dec
0

13-12-2019: Gezondheidsbeleid

Kwart minderjarigen drinkt nog altijd alcohol. Op de raadsagenda van komende week staan twee belangrijke agendapunten, die beide te maken hebben met het lokale en regionale gezondheidsbeleid. Op de eerste plaats de Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, die handelt over ...

Lees meer
06 dec
0

06-12-2019: Ruimtelijk beleid

Nieuwe omgevingswet komt er aan. Afgelopen week werd in een raadsbijeenkomst gesproken over de nieuwe Omgevingswet die na herhaaldelijk uitstel in januari 2021 in werking moet treden. Gemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen hiervoor, want er moet best veel ...

Lees meer
29 nov
0

29-11-2019: Grondprijzen in 2020

Bovenkant van de markt Aan het eind van elk jaar stelt de gemeenteraad de grondprijzen voor het nieuwe jaar vast. Afgelopen week werd het voorstel van het college daartoe besproken in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid. Dat voorstel hield in ...

Lees meer