Author Archives: Kees Musters

23 nov
0

08-11-2013: Algemene Beschouwingen Begroting 2014

11-07-2013: Begrotingsbehandeling Hieronder de tekst van onze algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting 2014. Bij die behandeling hebben wij een motie ingediend die als doel heeft een werkgroep in te stellen die de grote transities Participatiewet, Jeugdzorg en ...

Lees meer
20 nov
0

22-09-2013: Begroting 2014 e.v.

Het COELO-gat van 6 miljard Ingezonden brief BD d.d. 21-9-2013 n.a.v. publicatie over Begroting Heusden: Vorige week werd de begroting van de gemeente Heusden gepresenteerd.  Die begroting voor de jaren 2014 t/m 2017 is sluitend. Weliswaar een tekort van bijna ...

Lees meer
20 nov
0

03-09-2013: GOL-plannen voor Drunen-west

Vragen over nieuw GOL-plan Drunen-west Hieronder de vragen die onze fractie over genoemd onderwerp gesteld heeft aan het college: Drunen, 3 september 2013 Aan het College van de gemeente Heusden Betreft:             Vragen art. 61 RvO GOL Drunen-west: mondelinge beantwoording ...

Lees meer
20 nov
0

19-06-2013: Bp Mortelweg

Geen wijzigingsbevoegdheid Mortelweg Bij het bestemmingsplan Wolput-Mortelweg Vlijmen (gemeenteraad 18 juni 2013)  gaat het om een zeer klein gebiedje, dat eigenlijk uit het totaal bestemmingsplan Geerpark is gehaald. Het plan bevat o.a. de mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande ...

Lees meer
20 nov
0

27-03-2013: Bouwen op eigen grond

Bouwen op eigen grond Het collegebesluit om geen medewerking meer te verlenen aan bouwplannen van particulieren die niet in de gemeentelijke woningbouwplanning zijn opgenomen is door de raad van de hand gewezen. Zowel Gemeentebelangen als het CDA hadden eerder al ...

Lees meer
20 nov
0

11-02-2013: Particuliere bouw

Bouwstop particuliere grond Het college heeft op 5 februari jl. het besluit genomen dat de gemeente gene medewerking meer verleent aan bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. particuliere bouw. De bouw op particuliere grond gaat ten koste van de exploitatie van de gemeentelijke gronden, ...

Lees meer
20 nov
0

04-07-2012: Vragen over Attero

Aandelen Attero kopen? De fractie Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen ingediend op grond van artikel 61 Reglement van Orde met het verzoek om die vragen mondeling tijdens de raadsvergadering van 3 juli te beantwoorden. Hieronder de betreffende brief: Drunen, 1 juli ...

Lees meer
20 nov
0

27-06-2012: Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota behandeld Hieronder de bijdrage in eerste termijn van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012: Raadsvergadering 26 juni 2012:   Voorjaarsnota 2012 De economische crisis blijkt voor velen een grotere uitdaging dan we konden bevroeden, zo luidt de ...

Lees meer
20 nov
0

02-03-2012: Heijmans aan de slag in Vlijmen

Centrumplan Vlijmen stap dichterbij De gemeente Heusden en projectontwikkelaar Heijmans gaan samen verder in het centrum van Vlijmen. Heijmans heeft een schetsplan opgesteld dat voldoet aan de eisen die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Ondanks de financieel-economische crisis dus toch ...

Lees meer
20 nov
0

10-11-2011: Motie Otjiwarongo

Motie Otjiwarongo Motie Otjiwarongo Gemeentebelangen heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2012 een motie ingediend over de twinning met Otjiwarongo. De motie werd met 23 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (VVD en vd Lee) aangenomen: Motie inzake Otjiwarongo ...

Lees meer