Author Archives: Kees Musters

10 mei
0

10-05-2019: Klimaat

Subsidie isolatiemaatregelen eigen woning De gemeente Heusden gaat nu ook de isolatie van particuliere woningen subsidiëren. Een logische vervolgstap op eerdere maatregelen die al in het vorig jaar vastgestelde Waterplan werden aangekondigd. Onderdeel van dat plan was namelijk een stimuleringsmaatregel ...

Lees meer
03 mei
0

03-05-2019: Zwerfafval

Nieuw plan extra aanpak zwerfafval Het probleem van zwerfafval is een van de grote ergernissen bij veel inwoners. Een complex probleem: het gaat niet alleen om het zwerfafval dat mensen onderweg “zomaar laten vallen”, zoals blikjes en flesjes. Het gaat ...

Lees meer
26 apr
0

26-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Mens en Samenleving Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is; afgelopen weken heb ik al de nodige aandacht besteed aan de beleidsprogramma’s Leefomgeving en Milieu en Economie. Deze week de laatste bijdrage in ...

Lees meer
25 apr
0

25-04-2019: Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaal ’t Hummelke in Elshout gaat dicht Peuterspeekzaal ’t Hummelke in Elshout gaat deze zomer sluiten; er is te weinig belangstelling. Volgens de directeur van Stichting Peuterspeelzalen Heusden is het financieel niet langer verantwoord om de vestiging open te houden. ...

Lees meer
19 apr
0

19-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Leefomgeving en Milieu Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is: Mens en Samenleving, Leefomgeving en Milieu en Economie. Zoals vorige week al aangekondigd wil ik deze keer ingaan op het programma Leefomgeving en ...

Lees meer
12 apr
0

12-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Versterking regionale economie Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is: Mens en Samenleving, Leefomgeving en Milieu en Economie. Deze week wil ik nader ingaan op het programma Economie. Doel van de regionale samenwerking ...

Lees meer
05 apr
0

05-04-2019: Regionale samenwerking

Strategische agenda voor Hart van Brabant Afgelopen woensdag was er een informatiebijeenkomst in Loon op Zand over de nieuwe Strategische Meerjaren Agenda 2019-2023 (SMA) van de regio Hart van Brabant. Die agenda zal binnenkort vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur ...

Lees meer
29 mrt
0

29-03-2019: Ontwerp Visie Zonnevelden

Zonnevelden in Heusden: hoeveel en waar? Vorige week schreef ik over de Ambitiekaart Energie Heusden; ontwikkelingen gaan snel want in de afgelopen week kwam het college met de ontwerp-Visie Zonnevelden. Afgelopen woensdag werd daarover in een informatiebijeenkomst uitvoerig gesproken door ...

Lees meer
25 mrt
0

25-03-2019: Zonnevelden

25-03-2019: Ontwerp visie zonnevelden Bericht van de gemeente Heusden: Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de visie zonnevelden. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met ...

Lees meer
22 mrt
0

22-03-2019: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid in Heusden: ambitiekaart energie Vorige week heb ik al de nodige aandacht besteed aan de duurzaamheidsagenda en met name het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma voor 2019. Belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid in het algemeen is uiteraard ook het energiebeleid. De ...

Lees meer