Author Archives: Kees Musters

02 nov
0

02-11-2018: Sociaal domein

Beschermd thuis in Heusden Op de raadsagenda van afgelopen dinsdag stond o.a. het onderwerp beschermd wonen. Dat onderwerp kwam tot nu toe eigenlijk niet of nauwelijks in de raad aan de orde om de simpele reden dat het onderwerp beschermd ...

Lees meer
01 nov
0

31-10-2018: Terugblik Raadsvergadering 30 oktober

Opvallend: een raadsvoorstel dat unaniem wordt verworpen Een van de belangrijke agendapunten op de raadsvergadering van 30 oktober jl. was het plan Steenenburg, althans de overeenkomsten met de Kelders Senior Groep. Deze overeenkomsten hebben betrekking op een drietal zaken. Allereerst ...

Lees meer
26 okt
0

26-10-2018: Baanbrekers

Uitstekende resultaten bij Baanbrekers Enkele weken terug verscheen de tweede Bestuursrapportage van Baanbrekers; daaruit blijkt dat het begrote resultaat van Baanbrekers, dat bij de eerste Bestuursrapportage al in positieve zin was bijgesteld, wederom gunstiger uitvalt dan verwacht. Het begrote resultaat ...

Lees meer
19 okt
0

19-10-2018: Ruimtelijke Ordening

Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied! De gemeente Heusden is weer toe aan een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied; de vierde herziening alweer. Woensdag 10 oktober jl. werd er voor de eerste keer over gesproken in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid (de ...

Lees meer
12 okt
0

12-10-2018: Jeugdzorg

Tekort Jeugdzorg baart zorgen! Vorige week werd de Midden-Brabantse politiek met een onaangenaam bericht geconfronteerd: de kosten van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant lopen volledig uit de klauwen; er dreigt een tekort van meer dan 16 miljoen ...

Lees meer
05 okt
0

05-10-2018: Sociale woningbouw

Een zoektocht naar woningbouwlocaties in Drunen De vraag naar goedkope woningen, met name sociale huur, is in onze gemeente, erg groot. Vooral in de kern Drunen is er een groot tekort aan goedkope woningen. Drunen en ook de gemeente Heusden ...

Lees meer
28 sep
0

28-09-2018: Ruimtelijk beleid

Vleeskuikenbedrijf Oosterseweg mag uitbreiden Het vleeskuikenbedrijf aan de Oosterseweg in Elshout wil al jaren uitbreiden, maar tot nu toe wilde dat steeds maar niet lukken. Het bedrijf heeft nu al ruim 150.000 vleeskuikens en wil met ruim 80.000 kuikens uitbreiden. ...

Lees meer
21 sep
0

21-09-2018: Financieel beleid

Coalitieprogramma vertaald in begroting 2019: 3 miljoen nieuw beleid Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag; het kabinet presenteerde de rijksbegroting 2019. Maar een paar dagen eerder presenteerde het nieuwe college van Heusden zijn eerste begroting. Die begroting verschijnt voor het eerst ...

Lees meer
19 sep
0

19-09-2018: Terugblik Raadsvergadering 18 september

Raad begint met voordracht nieuwe burgemeester   In alle stilte heeft een vertrouwenscommissie, bestaande uit o.a. de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad, de afgelopen maanden gewerkt aan de werving van een nieuwe burgemeester. Dinsdag 19 september stond er al een reguliere ...

Lees meer
14 sep
0

14-09-2018: Regionaal beleid

Regiodeal Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat men de regionale economie in Nederland een impuls wil geven door zgn. regiodeals. Voor dat doel heeft het kabinet 500 miljoen beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord zijn al deals opgenomen met ...

Lees meer