Category Archives: Actuele zaken

25-10-2021: Interview Huseyin Simsek

Een leuk en interessant artikel over Oudheusden met een interview van ons raadslid Huseyin Simsek. U kunt het lezen op de website van het Brabants Dagblad:

Lees meer

12-10-2021 Agendabespreking

Eerste openbare bijeenkomst Gemeentebelangen na de lockdown In het kader van de energietransitie willen we graag van gedachten wisselen over het gebruik van windmolens. Hiervoor zijn gastsprekers van Stichting Tegenwind ...

Lees meer

01-10-2021: GOL

Onjuiste data in MER en PIP GOL:  Onzin zegt de provincie Begin september kreeg de gemeenteraad een brief van een inwoner over vermeend gebruik van onjuiste data in de MER-procedure ...

Lees meer

29-09-2021: Terugblik Raadsvergadering 28-9

Zonnepark Hooibroeken weer stapje dichterbij Voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke raadsvergadering in het gemeentehuis, een verademing als je dat vergelijkt met een avondje digitaal vergaderen thuis ...

Lees meer

14-07-2021: Terugblik Raadsvergadering 13 juli

Heusden wil verder met GOL De laatste raadsvergadering vóór het zomerreces kende niet zo’n lange agenda, maar wel enkele punten die nogal wat vergadertijd vroegen. Belangrijkste punt was een voorstel ...

Lees meer
Enquête

Heb jij de online enquête al ingevuld over jouw eigen woonwijk?

Heb jij de online enquête al ingevuld over jouw eigen woonwijk? Gemeentebelangen Heusden wil graag weten wat de wensen zijn in jouw kern. 🏡✍🏼 Jouw mening telt, dus laat iets ...

Lees meer

06-07-2021: Raadsvergadering

Voorjaarsnota 2021 In eerste instantie bood de Voorjaarsnota weinig perspectief. Extra inkomsten waren nog niet bekend; extra uitgaven wel. Met die voorstellen op blz. 9 van de VJN kunnen wij ...

Lees meer

06-07-2021: Raadsvergadering

Jaarstukken 2020: Jaarverslag en Jaarrekening Een bewogen jaar 2020; een jaar dat in ons geheugen gegrift zal blijven staan als het jaar van de wereldwijde coronapandemie. Die pandemie heeft veel ...

Lees meer

Bestuurswisseling

PERSBERICHT 6-6-2021 Bestuurswisseling bij  Gemeentebelangen Tijdens de jaarvergadering van Gemeentebelangen op 31 mei 2021 vond er een bestuurswisseling plaats. Tijdens deze vergadering werd uitvoerig stil gestaan bij het afscheid van ...

Lees meer

31-05-2021 Bestuurswijzigingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 31 mei zijn de bestuurders Jos Smits en Frie Klerks teruggetreden. Zowel bij het afscheid van Jos, na meer dan 40 jaar politiek en ...

Lees meer