Category Archives: Columns

22-10-2021: Steenenburg

Bouw je eigen droomkasteel! In 2008 kocht de gemeente het voormalige Land van Ooit voor 15,4 miljoen. Nu 13 jaar later is de boekwaarde van het gehele complex opgelopen tot ...

Lees meer

15-10-2021: Baanbrekers

Nieuwbouw Baanbrekers gaat 28 miljoen kosten Al geruime tijd wordt er bij Baanbrekers gewerkt aan nieuwbouwplannen. De huidige vier gebouwen, voor het merendeel al rond de 50 jaren oud, voldoen ...

Lees meer

08-10-2021: Begroting 2022

Gemeenteraad laat sluitende begroting na Het is oktober, in gemeenteland  de tijd van gemeentelijke begrotingen. In de afgelopen maanden en jaren waren er veel klachten over de gemeentelijke financiën. Veel ...

Lees meer

01-10-2021: Hooibroeken

Amendement oppositie niet aangenomen Enkele weken terug schreef ik al over de overeenkomst die gesloten is tussen enerzijds de gemeente Heusden en anderzijds Energiek Heusden. In de informatievergadering van woensdag ...

Lees meer

24-09-2021: Onderhoud openbare ruimte

Beeldgericht werken in openbare ruimte Volgende week komt in de raadsvergadering het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte 2021 aan de orde, een beleidsplan waar inmiddels al meerdere malen over gesproken ...

Lees meer

17-09-2021: Jeugdhulp

Nieuwe aanpak jeugdhulp in Heusden De gemeente Heusden wil de organisatie van de Jeugdhulp anders gaan inrichten. Aanleiding daarvoor zijn de sterk gestegen kosten van de jeugdhulp in Heusden. Die ...

Lees meer

10-09-2021: Zonnepark Hooibroeken

Zonnepark Heusden stap dichterbij Het politieke zomerreces loopt ten einde; volgende week begint de eerste raadscyclus na de zomervakantie weer met een drietal informatievergaderingen. Veel agendapunten, maar het zonnepark Hooibroeken ...

Lees meer

26-06-2021: Voorjaarsnota Update

Meicirculaire is binnen Gisteren schreef ik over een dilemma in de Voorjaarsnota: we hebben wel zicht op de stijging van de uitgaven in de komende jaren, maar over de belangrijkste ...

Lees meer

25-06-2021: Voorjaarsnota

Onzekerheid troef Afgelopen weken heb ik geschreven over de financiële ontwikkelingen in 2020 (jaarverslag 2020) en 2021 (eerste bestuursrapportage); deze week gaat het over de toekomstige ontwikkelingen, met name 2022 ...

Lees meer

18-06-2021: Eerste bestuursrapportage 2021

Begrotingssaldo 2021 verandert nauwelijks Er zijn elk jaar twee momenten in het jaar waarop de gemeente bekijkt of de begroting over het lopende jaar moet worden bijgesteld. Die bijstellingen, de ...

Lees meer