Category Archives: Columns

26-06-2021: Voorjaarsnota Update

Meicirculaire is binnen Gisteren schreef ik over een dilemma in de Voorjaarsnota: we hebben wel zicht op de stijging van de uitgaven in de komende jaren, maar over de belangrijkste ...

Lees meer

25-06-2021: Voorjaarsnota

Onzekerheid troef Afgelopen weken heb ik geschreven over de financiële ontwikkelingen in 2020 (jaarverslag 2020) en 2021 (eerste bestuursrapportage); deze week gaat het over de toekomstige ontwikkelingen, met name 2022 ...

Lees meer

18-06-2021: Eerste bestuursrapportage 2021

Begrotingssaldo 2021 verandert nauwelijks Er zijn elk jaar twee momenten in het jaar waarop de gemeente bekijkt of de begroting over het lopende jaar moet worden bijgesteld. Die bijstellingen, de ...

Lees meer

11-06-2021: Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Heusden houdt in 2020 4,6 miljoen over Juni, in gemeenteland de tijd waarin elk jaar weer de financiële jaarstukken gepresenteerd worden. Ook het college in Heusden kwam deze week met ...

Lees meer

04-06-2021: Bibliotheek Drunen

Verhuizing naar de Voorste Venne? Al geruime tijd wordt er in de Heusdense politiek gesproken over een verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar het gebouw van de Voorste Venne. ...

Lees meer

28-05-2021: Vesting Heusden

De vestingwallen gaan verzakken Dat was even schrikken afgelopen weekend toen we de besluitenlijst van de collegevergadering van 18 mei openden. Adviesbureau Fugro heeft onderzoek gedaan naar de stabiliteit van ...

Lees meer

21-05-2021: Bomen

28.157 bomen geïnspecteerd Eigenaars van bomen hebben een zorgplicht: je moet er als eigenaar voor zorgen dat de boom geen gevaar kan opleveren voor het publiek. Als er ongelukken gebeuren, ...

Lees meer

07-05-2021: Armoedebeleid

Uitgaven bijzondere bijstand stijgen snel in 2020 Enkele weken terug stuurde het college een raadsinformatiebrief naar de raad met daarin een terugblik op de uitvoering van het armoedebeleid. De gemeenteraad ...

Lees meer

30-04-2021: Grondbeleid

Naar een situationeel grondbeleid? Het grondbeleid dat de gemeente Heusden in de afgelopen jaren voerde is toe aan een bijstelling, zo schrijft het college in een raadsinformatiebrief die afgelopen woensdag ...

Lees meer

23-04-2021: Baanbrekers

Opnieuw een uitstekend jaar voor Baanbrekers Het jaar 2020 was een goed jaar voor Baanbrekers en dat klinkt best vreemd. Het jaar van de coronapandemie, waarin de economie voor een ...

Lees meer