Een nieuwe naam voor De Schroef?

Enkele weken terug werd de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over een burgerinitiatief voor een nieuwe ontwikkeling van het sportpark of recreatiepark De Schroef in Drunen. Er is een stichting opgericht, de stichting Dillenburgpark, die een beeldplan heeft gepresenteerd over de toekomstige vormgeving van het bestaande park. Op zich een uitstekend initiatief want het park kan wel een opwaardering gebruiken. Het groen is voor een deel verouderd en de voetpaden zijn ook dringend aan onderhoud toe. Het park nodigt momenteel niet direct uit voor een bezoek. Het is nu ook een uitstekend moment voor die opwaardering. De afgelopen jaren zijn er de nodige ontwikkelingen geweest aan de zuidkant van het park; de sporthal Onder de Bogen is verdwenen en er is een nieuwe sporthal Dillenburcht gebouwd met een mooie tribune richting het recreatiepark. Verder is de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het park opgebroken en vervangen door een mooi fietspad en de bebouwing van de woonwijk Dillenburg nadert ook zijn voltooiing. Alle reden om ook eens naar dat recreatiepark te kijken en een verbinding te leggen met de woonwijk.

In het voorwoord van het beeldplan dat de stichting gepresenteerd heeft  schrijft men dat de initiatiefnemers van het huidige park een mooie nieuwe plek willen maken voor alle inwoners van de gemeente Heusden. Een plek om te ontmoeten, te revalideren, te bewegen en te sporten, een groen en biodivers park voor iedereen, aldus het voorwoord. Men is momenteel bezig de plannen verder uit te werken om een start te kunnen maken met het gefaseerd uitvoeren van het plan. Men onderscheidt daarbij verschillende deelgebieden voor diverse doelgroepen waarbij de jeugd zeker niet vergeten wordt. Het mag gezegd: de stichting heeft een mooi beeldplanplan gepresenteerd dat op de website van de gemeente Heusden door iedereen ook ingezien kan worden. Alle lof voor de initiatiefnemers.

In het beeldplan wordt ook een nieuwe naam voor het recreatiepark voorgesteld. De naam “De Schroef” is kennelijk verleden tijd; de nieuwe naam zou “Dillenburgpark” moeten worden. Op zich is die naam nog wel te billijken want in die buurt is het een veel voorkomende naam, de wijk Dillenburg, de straat Dillenburg, de sporthal Dillenburcht (merkwaardig genoeg geschreven met ch). De nieuwe naam Dillenburgpark wordt dan al gauw geassocieerd met deze omgeving. Maar aan de andere kant is De Schroef wel een historische naam die gekoppeld is aan de scheepsschroevenfabriek van Lips. Het park was destijds een schenking van de familie Lips aan de toenmalige gemeente Drunen. Natuurlijk, ook een stukje eigenbelang van het bedrijf Lips (men wilde liever geen woonbebouwing dichtbij de fabriek), maar niettemin, er blijft wel een binding met het bedrijf en de familie Lips aanwezig. Kunnen enkele initiatiefnemers van een plan (nogmaals alle waardering voor dit burgerinitiatief) zomaar een besluit nemen over de naamgeving van een openbaar park, dat eigendom is van de gemeente? Daar kun je de nodige vraagtekens bij zetten. Als het over straatnamen gaat, dan hebben we in onze gemeente een straatnamencommissie die een voorstel aan het college doet. Het college zal zo’n voorstel over het algemeen overnemen, maar de naamgeving vindt dus plaats door het college door een formeel collegebesluit. Ik neem aan dat de naam De Schroef in een ver verleden ook door het toenmalige college van de gemeente Drunen is vastgesteld. Afgelopen week werden er in de informatievergadering Bestuur vragen gesteld over de gang van zaken tot nu toe. Een ding is wat mij betreft wel duidelijk: over de naamgeving van een straat of park gaat de gemeente en niemand anders.

Het beeldplan Dillenburgpark is in te zien op de website van de gemeente Heusden:

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/328ad4cf-699f-463f-9b91-966b7dadc703

Drunen, vrijdag 3 december 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters