Installatievergadering in de Voorste Venne

Afgelopen dinsdag een bijzondere raadsvergadering in de theaterzaal van de Voorste Venne: de installatievergadering van de nieuwe burgemeester van de gemeente Heusden, mw. Willemijn van Hees. Zij is de opvolgster van Jan Hamming, die ruim een jaar geleden naar Zaanstad vertrok. In de tussenliggende periode werden de honneurs waargenomen door waarnemend burgemeester Roel Augusteijn.

Een installatievergadering van een nieuwe burgemeester is op zich al bijzonder. Je maakt dat als raadslid niet zo vaak mee. Sinds de herindeling januari 1997 zijn er tot nu toe in Heusden slechts drie burgemeesters actief geweest, Mw. Van Hees is de vierde in de rij. Ook de locatie was bijzonder: de Voorste Venne, het prachtige culturele centrum van onze gemeente dat net enkele weken geleden werd opgeleverd na een ingrijpende renovatie. De eerste burgemeester van Heusden, de heer Henk Willems werd bijna 22 jaren geleden ook in deze theaterzaal geïnstalleerd. De installatievergadering toen was de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Heusden. En dan was er voor mij nog een extra reden waarom deze vergadering zo bijzonder was. Ik mocht in mijn functie van vicevoorzitter van de gemeenteraad een groot deel van de installatievergadering voorzitten.

De functie van vicevoorzitter van de gemeenteraad blijkt bij het grote publiek niet zo bekend te zijn, zo bleek mij de afgelopen week uit reacties op deze vergadering. Welnu, het is eigenlijk heel simpel. De burgemeester is behalve voorzitter van het college (van burgemeester en wethouders) ook voorzitter van de gemeenteraad. Op de momenten dat de burgemeester bij raadsvergaderingen niet aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld wegens ziekte) of een onderwerp uit zijn/haar eigen portefeuille in de raad moet verdedigen, dan moet er iemand zijn die het voorzitterschap even overneemt. Vroeger was dat de locoburgemeester, maar sinds de invoering van het dualisme moet dat een raadslid doen. In de praktijk kiest men dan meestal voor het langstzittende raadslid en die wordt dan vicevoorzitter van de gemeenteraad. Zodoende mocht ik bij de installatievergadering de voorzittershamer hanteren en de nieuwe burgemeester kort toespreken en uiteindelijk de voorzittershamer overhandigen.

Als vicevoorzitter van de gemeenteraad spreek je namens de gehele gemeenteraad en dus eigenlijk ook namens alle inwoners van de gemeente Heusden. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om in mijn toespraakje de nadruk te leggen op de rol van burgervader of in dit geval burgermoeder. De burgemeester heeft een bijzondere positie in het gemeentebestuur, is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de gemeente, speelt een belangrijke rol in het openbare bestuur, als het even kan een bindende rol. In die functie wordt je als zodanig benoemd. Maar de rol van burgermoeder moet je in de loop van jaren verdienen in de contacten met de bevolking. Vaak zijn dat gelukkig vrolijke en feestelijke momenten en dan is die rol niet zo moeilijk, al moet je wel zoveel mogelijk aanwezig zijn. Een stuk moeilijker wordt het bij verdrietige momenten zoals zware ongelukken en ander onheil dat de gemeente kan treffen. Ook dan moet je er zijn met een troostend woord of met een hand op de schouder. We hebben in de afgelopen weken kunnen zien hoe voortreffelijk die rol werd ingevuld door de burgemeester van Oss bij een wel zeer ernstig ongeluk. Nogmaals in die rol wordt je niet benoemd, maar die moet je als burgemeester zelf verdienen. Natuurlijk hopen we dat de gemeente Heusden gespaard blijft van grote rampen, maar ik vond het toch belangrijk om Mw. Van Hees in de komende jaren veel succes toe te wensen, met name in die verbindende rol in onze gemeenschap, want dat is iets waar in de huidige maatschappij grote behoefte bestaat.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 16 november 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters