Subsidieregeling voor activiteiten en projecten

Een sombere boodschap van het kabinet tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag: we zijn nog lang niet klaar met de coronapandemie en de verwachting is dat er weer een nieuwe golf aan zit te komen als gevolg van de nieuwe omikron-variant. De pandemie duurt nu al bijna twee jaren en woedt nog altijd voort. De gevolgen zijn op allerlei gebieden merkbaar. Veel bedrijven merken de directe gevolgen van (avond-)sluiting zoals de horeca, cultuurinstellingen worden zwaar getroffen, het culturele leven ligt zo goed als stil, sportverenigingen moeten hun activiteiten overdag concentreren en de basisscholen gaan een week eerder dan gepland al weer dicht. Talloze maatregelen worden genomen om het aantal besmettingen drastisch terug te brengen en daarmee de belasting op de zorg te verminderen. Het hoeft geen betoog dat het sociaal en mentaal welzijn van mensen met al die maatregelen sterk onder druk komt te staan. Het kabinet ziet, samen met de Tweede Kamer, die negatieve gevolgen natuurlijk ook en stelt geld aan de gemeenten beschikbaar om de negatieve effecten enigszins te verzachten. Voor Heusden is er momenteel een budget van ruim 5 ton voor dit doel beschikbaar.

Vorige week heeft het college een subsidieregeling vastgesteld waarbij verenigingen en instellingen een financiƫle bijdrage kunnen aanvragen voor het organiseren van activiteiten en/of projecten die het welzijn of positieve gezondheid van de inwoners kunnen stimuleren. Dat kunnen activiteiten of projecten zijn op het gebied van sport/bewegen, cultuur of onderwijs/educatie. Eigenlijk activiteiten op het gehele brede gebied van het sociale domein.
De activiteitensubsidie kan oplopen tot maximaal 5.000 euro; de projectensubsidie kan zelfs oplopen tot 45.000 euro. De subsidieregeling geldt voor 2021-2022; subsidie kan aangevraagd worden tot 1 oktober 2022 en er is een totaal bedrag beschikbaar van 250 duizend euro. Om gebruik te maken van deze subsidieregeling heeft de gemeente geprobeerd de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden. De aanvraag is vormvrij met zo weinig mogelijk administratieve lasten. Er moet een beschrijving van de activiteiten ingeleverd worden, vervolgens ook een begroting van de inkomsten en de uitgaven en natuurlijk het gevraagde subsidiebedrag. Na afloop van de activiteit moet men een korte inhoudelijke verantwoording indienen; bij projecten moet daar nog een financiƫle verantwoording aan toegevoegd worden. De regeling komt bovenop eerdere subsidieregelingen. Het doel is echter hetzelfde: verenigingen en instellingen worden gestimuleerd om activiteiten te organiseren waardoor de negatieve gevolgen van de coronapandemie worden verminderd en die een positieve impuls aan welzijn en mentale gezondheid van onze inwoners moeten bewerkstelligen. En nu maar hopen dat verenigingen ook massaal gebruik maken van deze nieuwe subsidieregeling.

Het jaar loopt ten einde; het kerstreces nadert. Dit is alweer mijn laatste bijdrage in dit kalenderjaar. Ik wens alle lezers fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2022. Half januari meld ik mij weer.

Drunen, vrijdag 17 december 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters