Bestuur

Elke politieke partij in Nederland is een vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de leden binnen de partij en zorgt voor de continuïteit van de vereniging, zodat de fractie zich volledig kan richten op de politieke activiteiten.
Het bestuur komt regelmatig bijeen, coördineert de ledenwerving, financiën en public relations (waaronder Facebook en organiseert twee keer per jaar een ledenvergadering.
Het bestuur stelt in overeenstemming met de fractie de kandidatenlijst op, speelt een adviserende rol bij het partijprogramma en de verkiezingscampagne, controleert dat de partij volgens de statuten en het partijprogramma functioneert en bemiddelt indien nodig.

Voor een gezonde partij is daarom een goede band tussen de fractie en het bestuur heel belangrijk.

De samenstelling van het bestuur:

Bestuur

René Esser

Bestuurslid

Groen van Prinstererlaan 71
5252 AP Vlijmen
073-5117896

 

Jos Smits

Bestuurslid

Wilhelminastraat 49
5151 BX Drunen
(0416- 374840)

Hans Happe

Voorzitter

Lissabonring 1
5152 NV Drunen
(0416-374091)

Frie Klerks

Penningmeester

Frie Klerks
Gelderhof 25
5152 GA Drunen
(0416-373788)

Namens fractie

Annemarie Bok

Raadslid

Gelderhof 1
5152 GA Drunen
Tel. 0416-370260
Cluster Samenleving (o.a. sport, welzijn, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, WMO)