Privacyverklaring

Privacyverklaring Gemeentebelangen
Gemeentebelangen geeft middels deze verklaring een duidelijke richting aan uw privacy en laten zien dat wij uw privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de ledenadministratie en de website van Gemeentebelangen te Heusden.

1. Welke gegevens worden verwerkt en waarom:
Wanneer u zich aanmeld als lid van Gemeentebelangen vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats, e-mail, Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en met u te communiceren, denkt u hierbij aan de nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.

2. Bewaartermijnen
Wij verklaren dat wij, behoudens naam en de duur van het lidmaatschap, alle persoonsgegevens vernietigen bals het lidmaatschap eindigt door opzegging of overlijden.
Eenmaal per jaar zal een ledenlijst worden verstrekt met daarop de noodzakelijke gegevens voor onderlinge communicatie.

3. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen, het zijn tenslotte uw gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u indienen bij het secretariaat van gemeentebelangen Deze zal zo snel mogelijk (binnen één maand) op uw verzoek reageren.

4. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, oneigenlijk gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden.
• Binnen Gemeentebelangen hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw persoonlijke gegevens;
• Deze geautoriseerde personen zijn allen bekend met de werking van de AVG en de te nemen zorgvuldigheidsmaatregelen;
• Geautoriseerde personen hebben altijd een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
• Uw persoonlijke gegevens zijn altijd digitaal opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord;
• Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt op computers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
• Uw opgeslagen persoonlijke gegevens zijn gewaarborgd met een back-up.
• Papieren documenten waarop de persoonlijke gegevens staan hebben wij achter slot en grendel opgeslagen;
• Noodzakelijk persoonlijke gegevens worden aan derden verstrekt als dat wettelijk of via andere overheden wordt voorgeschreven.
• Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.
• Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

5. Persoonsgegevens minderjarigen
Wij verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar de server teruggestuurd worden.

Wij maken op onze website gebruik van een functionele cookie voor het inloggen en een analytische cookie voor de bezoekersstatistieken. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy, daarom wordt geen toestemming voor het gebruik van cookies aan u gevraagd bij het bezoeken van onze website.