Raadsleden

De raadsleden van een zelfde partij vormen een fractie. De fractievoorzitter is de voornaamste woordvoerder van zijn of haar fractie.
De gemeenteraad van Heusden telt 27 zetels, verdeeld over 9 fracties. Gemeentebelangen is met 5 raadsleden de tweede fractie.

Raadsleden

Annemarie Bok

Raadslid

Gelderhof 1
5152 GA Drunen
Tel. 0416-370260
Cluster Samenleving (o.a. sport, welzijn, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, WMO)

Hüseyin Simsek

Raadslid

Jacob van Ruijsdaelstraat 18
5256 HC  Oudheusden
Tel. 06-24656662
Cluster Ruimte (o.a. ruimtelijk beleid, structuurvisie, bestemmingsplannen, volkshuisvesting)

Kees Musters

Raadslid

Lindestraat 61
5151 AM  Drunen
Tel. 0416-373364
Cluster Ruimte (o.a. ruimtelijk beleid, structuurvisie, bestemmingsplannen, volkshuisvesting)

Dries van Delft

Raadslid

Grotestraat 239
5151 BM  Drunen
0416-372297

Cluster Bestuur en Beheer (o.a. bestuur en communicatie, burgerdiensten, openbare orde en ...

Caspar van den Brandt

Fractievoorzitter

De Omloop 24
5154 BD Elshout
Tel. 0416-377726
Cluster Bestuur en Beheer (o.a. bestuur en communicatie, burgerdiensten, openbare ...