Voorstraat 12
5251 CP Vlijmen
Cluster Ruimte (o.a. ruimtelijk beleid, structuurvisie, bestemmingsplannen, volkshuisvesting)