Johannes Vermeerstraat 5,

5251 NP Vlijmen

Tel. 06-40784667

Cluster Ruimte (o.a. ruimtelijk beleid, structuurvisie, bestemmingsplannen, volkshuisvesting)