Verkiezingsprogramma

Voorwoord

Gemeentebelangen Heusden presenteert hierbij haar verkiezingsprogramma 2018-2022. In dit programma leest u op welke onderwerpen en thema’s wij de de komende vier jaren de nadruk willen leggen. Thema’s die betrekking hebben op de directe leefomgeving van u als inwoner en waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt.

Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen is onderverdeeld in 14 aandachtsgebieden / speerpunten. Het programma wordt weergegeven in 14 verschillende pdf documenten. Het totale verkiezingsprogramma is in zijn geheel te downloaden.

Mocht u een geprinte versie willen ontvangen stuur dan een email naar info@gemeentebelangenheusden.nl

 

Onze speerpunten

Compleet programma

Nieuwsgierig naar ons verkiezingsprogramma? Onder “lees meer” vindt u ons totale verkiezingsprogramma en kunt u het downloaden. ...

Lees meer

Financieel beleid

Lees meer

Ruimtelijke Ordening

Lees meer

Milieu en afval

Lees meer

Zorg en Welzijn

Lees meer

Werk en Inkomen

Lees meer

Kunst en cultuur

Lees meer

Sport

Lees meer

Onderwijs

Lees meer

Toerisme en recreatie

Lees meer

GOL (Gebiedontwikkeling Oostelijke Langstraat)

Lees meer

Verkeer en vervoer

Lees meer

Openbare orde en veiligheid

Lees meer

Burgerparticipatie

Lees meer