Verkiezingsprogramma

Voorwoord

Gemeentebelangen Heusden presenteert hierbij haar verkiezingsprogramma 2018-2022. In dit programma leest u op welke onderwerpen en thema’s wij de de komende vier jaren de nadruk willen leggen. Thema’s die betrekking hebben op de directe leefomgeving van u als inwoner en waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt.

Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen is onderverdeeld in 14 aandachtsgebieden / speerpunten. Het programma wordt weergegeven in 14 verschillende pdf documenten. Het totale verkiezingsprogramma is in zijn geheel te downloaden.

Mocht u een geprinte versie willen ontvangen stuur dan een email naar info@gemeentebelangenheusden.nl

 

Onze speerpunten

Compleet programma

Nieuwsgierig naar ons verkiezingsprogramma? Onder “lees meer” vindt u ons totale verkiezingsprogramma en kunt u het downloaden. DOWNLOAD Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2018 – 2022 LEZEN Hieronder wordt het totale verkieizingsprogramma gepresenteerd. U kunt u steeds links onderin kiezen voor de volgende of vorige pagina.

Read more

Financieel beleid

Read more

Ruimtelijke Ordening

Read more

Milieu en afval

Read more

Zorg en Welzijn

Read more

Werk en Inkomen

Read more

Kunst en cultuur

Read more

Sport

Read more

Onderwijs

Read more

Toerisme en recreatie

Read more

GOL (Gebiedontwikkeling Oostelijke Langstraat)

Read more

Verkeer en vervoer

Read more

Openbare orde en veiligheid

Read more

Burgerparticipatie

Read more